Lieve mensen

Vorig jaar zijn de yoga bijeenkomsten ’s avonds weer abrupt tot een einde gekomen. Graag had ik er een afgerond geheel van gemaakt. Met een deel van jullie is dat nog enigszins gelukt op een ander tijdstip voor de meesten niet. Daarom nu langs deze weg.

 

Zoals jullie misschien wel hebben gemerkt heb ik last van het gebied rondom mijn rechterheup. Het valt mij zwaar om vrij te bewegen. In de afgelopen periode heb ik de bijeenkomsten daarop aangepast in de veronderstelling dat het beter zou worden. Zoals het er nu voorstaat heb ik daar nog wel wat tijd voor nodig. Ik heb dan ook besloten om te stoppen met het aanbieden van de wekelijkse yoga bijeenkomsten. Soms zijn de dingen zoals we die een hele tijd hebben gedaan niet meer passend. Een crisis is dan een mogelijkheid tot verandering. Dat is zoals ik het nu zie, voor mij persoonlijk en voor onze hele samenleving.


Ik heb nog overwogen om begin dit jaar drie bijeenkomsten te geven voor diegene die ze afgelopen periode hebben gemist. Maar daarvan moet ik op dit moment toegeven dat dit toch niet echt een optie is. Ik heb daarmee niet kunnen aanbieden waarvoor jullie hebben betaald. Voorgaande keren heb ik de bijeenkomsten, die niet konden doorgaan, aan iedereen terugbetaald. De een vond dat prettig de ander niet nodig. Voor nu vraag ik dan ook aan jullie om mij een tikkie te sturen indien je geld retour wilt ontvangen.

 

Dank aan jullie allemaal. Jullie hebben het voor mij mogelijk hebben gemaakt om samen van yoga te genieten. Ik ga jullie zeker missen. Ik hoop dat er een zaadje is geplant dat jullie nu verder zelf verzorgen en op welke manier dan ook tot bloei laten komen.

Omdat yoga bovenal een levensfilosofie is wil ik jullie graag nog iets meegeven om te inspireren, te overdenken. Iets als afronding van deze laatste periode. Iets hoopvols. Dat is een oude wijsheid uit het Boeddhisme die in onze huidige tijd ook weer terug te vinden is in de uitspraken van o.a. Christina van Dreien.

Boeddhistisch gezegde

De gedachte manifesteert zich in het woord,

het woord manifesteert zich in de daad,

de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte,

en de gewoonte verhardt zich tot een karakter.

Sla dus acht op de gedachten en waar ze u brengt.

Laat ze voortkomen uit liefde,

ontstaan uit medeleven met alle wezens.

Zoals de schaduw het lichaam volgt,

Zo worden we wat wij denken.

Uit Christina's boek: Bewustzijn schept vrede

Verander eerst jezelf

Als we willen dat onze wereld op termijn weer mooier en vreedzamer wordt, als we een samenleving vanuit het hart willen waarin we oplossingsgericht denken en handelen, is de eerste stap dat we onszelf veranderen. Als we anders gaan denken, verandert ons gevoel ook. En doordat ons denken en voelen veranderen, gaan we ook anders handelen.

Alles wat zich op dit moment op onze planeet voltrekt, gebeurt door toedoen van de mens. Dus zodra wij veranderen, zullen er onmiddellijk andere dingen gebeuren. Die verandering kan uitsluitend bij onszelf beginnen, want we kunnen anderen niet veranderen, de eerste stap is altijd de vraag: wat kan ik in mezelf veranderen?

 

Leeft vanuit je hart

De heersende maatschappelijke normen hebben ons gebracht waar we nu als samenleving staan. Het is dan ook logisch dat een echte verandering van de samenleving alleen tot stand kan worden gebracht als we buiten de heersende maatschappelijke normen om gaan denken en handelen. Het gaat er niet om dat je aan de een of andere norm voldoet maar dat je trouw bent aan jezelf, leeft vanuit je hart. Dat betekent dat we eerst goed met onszelf moeten omgaan. Als je alleen maar voldoet aan andermans normen, is het alsof je jezelf energetisch laat stikken. Daarom is het belangrijk dat we weer zelfstandig denkende wezens worden. Dat we weer volledige verantwoordelijkheid voor ons eigen leven nemen. We zouden allemaal in de eerste plaats ons eigen hart moeten volgen. De wereld zal alleen maar ten goede veranderen als we als mens doen wat we leuk vinden en waar we blij van worden. We zijn met alles verbonden en alles dat we doen heeft effect op alles, of we dat nu kunnen zien of niet. Dat betekent dat mensen die in hun leven datgene doen wat bij hen past, niet alleen voor zichzelf iets positiefs doen, maar ook voor de rest van de wereld.

 

Denk bewust

Het is belangrijk dat we weer voor onszelf gaan denken en bestaande normen in twijfel trekken, zowel de normen die door anderen worden bepaald als de normen die uit onszelf uit onze eigen fijnstoffelijke patronen voortkomen. We dragen tal van normen en patronen uit het verleden met ons mee, waarvan een groot aantal wellicht niet eens meer relevant voor ons is, we kunnen deze verouderde patronen in onszelf opsporen door te leren hoe we onze eigen innerlijke waarnemer kunnen worden en door tijdens het denken naar onszelf te luisteren. Door naar onszelf te luisteren als we denken, en daarbij ook te kijken naar wat we zeggen en doen, vindt er een andere vorm van zelfontwikkeling plaats. Bewust denken is ook belangrijk omdat we alleen datgene kunnen veranderen waarvan we weten dat het bestaat. Zolang we ons niet bewust zijn van onze verouderde patronen, kunnen we ze niet opruimen. Elke innerlijke en uiterlijke verandering is van mensen afhankelijk.

 

Creëer met gedachten en emotie

Als we iets denken of ons iets voorstellen, creëren we iets, noem het een gedachtenvorm. Onze gedachten zorgen ervoor dat we de dingen die we denken beginnen te manifesteren en een vorm geven. In eerste instantie energetisch en daarna ook fysiek. Emoties zijn daarbij heel belangrijk omdat ze zeer veel kracht bezitten en daardoor processen kunnen versnellen. Als we iets met een sterke emotie doen gebeurt het sneller.

Stel dat je aan bloemen denkt en tegelijkertijd heel veel vreugde met betrekking tot die bloemen voelt. Ook al zijn die bloemen er fysiek nog niet, je geniet van het intense beeld ervan. Dan is het heel goed mogelijk dat je diezelfde dag nog iemand tegenkomt die je bloemen geeft. Op die manier hebben je gedachten en emoties bloemen gemanifesteerd. Je hebt de gedachte dat het geweldig zou zijn om bloemen te hebben zo krachtig naar het collectieve veld gestuurd dat iemand anders deze vreugde heeft opgepikt en besloten heeft jouw bloemen te geven.

Tot slot

Stel je jou ideale wereld voor en voel hoe het is om daarin te leven.