Bijeenkomen en samen yoga beleven is weer mogelijk. 

De MFA is weer open en ik wil na deze zomervakantie weer beginnen met yogabijeenkomsten. Ik hoop dat jullie er ook weer zin in hebben.
De tijdstippen zijn:

  • maandag om 9.30 uur
  • woensdag om 19.00
  • donderdag om 19.15 en 20.30

De eerste bijeenkomst is in week 35 op maandag 30 augustus 
De laatste bijeenkomst voor dit jaar is in week 50 op donderdag 16 december.

In totaal 15 bijeenkomsten waarvoor ik een bijdrage vraag van € 135,00
Dit bedrag graag overmaken naar NL20RABO 0114 9045 37 t.n.v. E.E.J.M. Leeters
Stroom je later in dan betaal je de bijeenkomsten vanaf dat moment.